Basal

Dimensjoneringsprogram for oljeutskillere i henhold til NS-EN 858-2

Beregningene skal alltid benyttes sammen med en vurdering fra personer med relevant VA- kompetanse.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn: Adresse:
Firma: G. Nr:
Ansvarlig: B. Nr:

NS-EN 858-2 skiller mellom tre dimensjoneringskriterier for å bestemme type og størrelse på oljeutskilleranlegg (velg ett av alternativene som passer best for ditt tilfelle)