Dimensjoneringsprogram for oljeutskillere i henhold til NS-EN 858-2

Riktig oljeutskiller og korrekt dimensjonering avgjøres på bakgrunn av en analyse, hvor en definerer hva som kommer til å bli tilført oljeutskilleren.

Dimensjoneringsprogrammet beregner nødvendig nominell størrelse på oljeutskilleranlegget i henhold til NS-EN 858-2. Man legger inn muligheter for tilført oljeholdig overvann, dimensjon på tappesteder og antall tappesteder, eventuelt høytrykkspylere med mer. Summen av disse verdiene avgjør hvilke størrelse det må være på den aktuelle oljeutskilleren.

Programmet må kun benyttes av faglig kompetente personer som kan godkjenne resultatene fra dimensjoneringsprogrammet.

Vi mottar gjerne innspill til forbedringer, slik at vi kan oppgradere våre beregningsprogrammer til å bli best! Tilbakemeldinger tas imot av Eirik Bråten på eirik@basal.no

Dimensjoneringsprogram for oljeutskillere i henhold til NS-EN 858-2

Beregningene skal alltid benyttes sammen med en vurdering fra personer med relevant VA- kompetanse.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn: Adresse:
Firma: G. Nr:
Ansvarlig: B. Nr:

NS-EN 858-2 skiller mellom tre dimensjoneringskriterier for å bestemme type og størrelse på oljeutskilleranlegg (velg ett av alternativene som passer best for ditt tilfelle)