Basal

Materialkostnader til ettrørsgrøfter:
forutsetninger for bruk av beregningsprogrammet


Beregningsprogrammet utfører overslagsberegninger ved oppbygning av ettrørsgrøfter. Programmet sammenligner kostnader ved å legge betongrør i henhold til Basal leggeanvisning, og ved legging av plastrør i henhold til NPG sin leggeanvisning.

Betongrør
Betongrør > DN 400 kan omfylles med grove masser (Dmaks 120 mm) fra fundamentet og til topp beskyttelseslag (30 cm over topp rør). Grove masser gir høyere kvalitet og en mer stabil ledningsgrøft. Gjenfyllingsmasser kan bestå av stein med maksimal kornstørrelse på 300 mm, og kan benyttes allerede 30 cm over topp rør.

Plastrør
Plastrør > DN 400 omfylles normalt med pukk (Dmaks 32/40 mm), som er en dyrere fraksjon enn maskinkult (som betongrør kan omfylles med). I tillegg kan ikke gjenfyllingsmasser inneholde stein større enn 1/3 av avstanden fra røret til steinen.
Eks:
30 cm over topp plastrør er største tillatte steinstørrelse 10 cm.
60 cm over topp plastrør er største tillatte steinstørrelse 20 cm.


Håndbok N 200 stiller krav til at gjenfyllingsmasser kan inneholde stein med maksimal kornstørrelse 300 mm. Håndbok R761 prosesskode 1 oppfordrer samtidig til at det i utgangspunktet skal benytte stedlige masser i gjenfyllingen over ledningssonen.
Gjenbruk av masser gir store økonomiske og miljømessige besparelser, da en slipper borttransport av oppgravde masser, samt utvinning og transport av nye gjenfyllingsmasser til anlegget og bør derfor etterstrebes på alle anlegg. Betongrør er det rørmateriale som gir størst anledning til å gjenbruke stedlige masser!

Sammenligning av kostnader til ettrørsgrøfter

 mm
 mm
 mm
 m/m
 kroner/m³
 kroner/m³
tversnitt_1 tversnitt_3 tversnitt_2


Betongrør alternativ 1 Betongrør alternativ 2 Korrugerte plastrør
Innvendig diameter (mm)
Utvendig rørdiameter (mm)
Grøftebredde (m)
Areal rørtverrsnitt (m²)
Rørpris (meter)
Tilbakefylt omfyllingsmasser pukk (m³) - -
Tilbakefylt omfyllingsmasser maskinkult (m³) - -
Tilbakefylt omfyllingsmasser gjenbruk (m³) -
Transport omfyllingsmasser (kroner/m³)
-
Bortkjøring av masser (kroner/m³)
-
Pris sortering av masser (kroner/m³)
-

Pris per meter grøft (kroner)

Forutsetninger:
Fundamentet er ikke med i beregningen