Håndtering av overvann

Programmet kan benyttes for å:

  • Undersøke overflateavrenningen til et område (Vis nedbørsdata)
  • Beregne nødvendig fordrøyningsvolum
  • Dimensjonere et infiltrasjonsanlegg

Programmet må kun benyttes av faglig kompetente personer som kan godkjenne resultatene fra dimensjoneringsprogrammet.Vi mottar gjerne innspill til forbedringer, slik at vi kan oppgradere våre beregningsprogrammer til å bli best! Tilbakemeldinger tas imot av Eirik Bråten på eirik@basal.no

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn: Adresse:
Firma: G. Nr:
Ansvarlig: B. Nr:

Værdata

Metode for innhenting av værdata.

Gjentaksintervall:

Nedbørsintensitet l/s*ha
1 min. 2 min. 3 min. 5 min. 10 min. 15 min. 20 min. 30 min. 45 min. 60 min. 90 min. 120 min. 180 min. 360 min.

Klimafaktor:

%

Nedslagsfelt

    Areal (m²) Avrennings-
koeffisient (φ)
Arealtype
Arealtype Avrennings-
koeffisient (φ)
Tette flater (tak, asfalterte plasser/veger og lignende) 0,85-0,95
Bykjerne 0,70-0,90
Rekkehus-/leilighetsområder 0,60 - 0,80
Eneboligområder 0,50 - 0,70
Grusveier/-plasser 0,50 - 0,80
Industriområder 0,50 - 0,90
Plen, park, eng, skog, dyrket mark 0,30 - 0,50
Betong, asfalt, bart fjell og lignende 0,6 - 0,9
Kilde: Trondheim og Bergen kommune

Velg en av følgende: